The Tall Photographer

Det har varit på gång länge men nu äntligen så är det klart, här är den, den nya (och förbättrade?) IZOPIX.SE

Just nu så är det lite sparsmakat med både gallerier och bloginnehåll men med tiden så kommer det att fyllas på, så jag hoppas att det hela skall vara lättsama bilder, intressant läsning och även lite ingående information om vem jag är samt vad jag gör.

Mycket nöje!

About the Author:
Just an ordinary dude with a bad haircut


Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>